Visie-ontwikkeling
Het ‘waarom’ van kunstonderwijs op jullie school vatten in woord en beeld

Foto

Kunstonderwijs is belangrijk. Kinderen leren zichzelf uitdrukken, samenwerken, onderzoeken, experimenteren, reflecteren en nog veel meer. In kunst geef je jezelf vorm en kun je reflecteren op de maatschappij waarin en waarover je die kunst maakt. Kunst is het veld van de vragen, van de verwondering, niet van de stellige antwoorden. In kunst is ruimte. Ruimte voor jezelf, de ander en de wereld. 

Hoe denk je als school over kunstonderwijs
?
​Het hebben van een heldere visie op kunstonderwijs is voor een school daarom essentieel; je moet naar elkaar, de leerling en de ouders kunnen verwoorden wat kunst in deze school betekent en waarom. Het vinden en verwoorden van zo’n visie blijkt vaak lastig; de vocabulaire ontbreekt of we komen snel terecht in containerbegrippen die van zichzelf nog geen lading hebben.

Het hebben van een goede, bruikbare visie:

  • geeft richting en houvast in alle keuzes op het te voeren beleid
  • inspireert en zet in beweging
  • communiceert zowel in- als extern waar je als school voor staat

De Denksmederij helpt graag bij het scheppen en formuleren van jullie unieke visie op kunstonderwijs; in 1-3 inspirerende visiesessies gaan we op zoek naar verhalen, ervaringen en inspiratie die al in de school verankerd zijn. Daaruit destilleren we een visie. Ten slotte verwoorden we die visie op een manier die raakt en richting geeft. We geven de visie beeldend vorm op een manier die bij jullie school past. 

Neem contact op om te kijken hoe wij samen kunnen zorgen voor jullie pakkende visie.


Mark Mieras, hersenwetenschapper gespecialiseerd in creativiteit, weet prachtig uit te leggen waarom kunst belangrijk is voor de ontwikkeling in de hersenen: