Kinderen willen onderzoeken, experimenteren, uitproberen, reflecteren, kiezen en vormgeven. Ze willen samen leren, samen spelen, samen creëren. Ze willen een mening hebben, zich uitdrukken, erbij horen en zich onderscheiden. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze zich niet alleen cognitief ontwikkelen, maar ook creatief en kunstzinnig. Zodat ze in de toekomst in staat zijn hun eigen leven vorm te geven. 

De Denksmederij heeft als missie om creativiteit en kritisch denken in de school te brengen en te verankeren en zowel leerling als leerkracht optimaal te begeleiden door middel van lessen, trainingen, workshops en projecten op maat.

Lessen en workshops

Inspirerende lessen en workshops voor
​alle groepen in het basisonderwijs

Deskundigheidsbevordering

Trainingen voor leerkrachten:

  • Iedereen Kan Kunst – procesgerichte kunsteducatie
  • Visie-ontwikkeling
  • Leren filosoferen
  • Theatervaardigheden
  • Drama en filosofie vakoverstijgend
  • Drama en filosofie in sociale en emotionele ontwikkeling

Downloadplein

Lesmateriaal en inspiratie voor lessen drama en filosofie.