Hoe ben ik een goede vader of vriend?
Wil ik van baan veranderen?
Waarom hecht ik zoveel waarde aan de mening van anderen?
Wanneer is het genoeg? Mag ik voor mezelf kiezen?

Soms loop je vast in je denken.
Je vraagt je af of je de juiste keuzes maakt, of je op de goede weg bent en hoe je jezelf en anderen beter kunt begrijpen.
Misschien loop je vast in je werk- of thuissituatie, wil je iets in je leven veranderen of worstel je met een groot dilemma.
Soms zijn alle gedachten en gevoelens zo overweldigend dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

’s Nachts pieker je je suf, in de hoop een heldere conclusie te bereiken, maar piekeren leidt doorgaans tot nog wat  meer gepieker.
Familie en vrienden luisteren graag, maar vervallen snel in troosten, advies geven of hun eigen verhaal en ideeën delen.

Waar kun je dan terecht om uit je cirkeldenken te komen en nieuwe inzichten op te doen?

Een praktisch filosoof is in dit geval een goede gesprekspartner; door meedogenloze vragen, het aanwijzen van tegenstrijdigheden in je denken en een open, niet-wetende houding, worden jouw gedachten helderder en scherper.
Je weet daardoor beter wat je te doen staat, wat voor jou belangrijk is en hoe je vanuit de chaos tot heldere, autonome besluiten komt.


De Denksmederij is een plek waar je vrij kunt denken en reflecteren, en waar je uitgedaagd en geprikkeld wordt om dat denken te onderzoeken.
We onderzoeken jouw denkpatronen, onbewuste vooronderstellingen, aannames en principes.
We kijken naar wat jou werkelijk drijft en wat daaraan ten grondslag ligt.

Waar je je vrienden – en jezelf-  nog voor de gek kan houden, is dat in de filosofische praktijk niet meer mogelijk.
De Denksmederij prikkelt, vraagt door, spiegelt, stelt ter discussie en gaat wat oneerbiedig om met jouw zorgvuldig geconstrueerde denkpatroon.
Op die manier wordt duidelijk wat je denkt en waar je dat denken op baseert. Zo ontstaat er ruimte voor nieuw, helder denken.

Na ieder gesprek ga je met een vraag naar huis.  Een vraag die werkt. Een vraag die opschudt, in beweging zet,  losmaakt, raakt, dingen opnieuw kadert.
Een vraag die werkt als een katalysator voor nieuwe inzichten.

Maar vooral ontwikkel jij zelf een vragende, onderzoekende, kritische, filosofische houding.
Zodat je steeds beter in staat bent om ook jezelf te bevragen.

Je denken onderzoeken is niet altijd makkelijk. Het is confronterend, zo’n heldere spiegel.  Je wordt er  misschien niet direct gelukkiger van.
Maar wel altijd wijzer. En soms is dat hetzelfde.

Ben je benieuwd of een serie filosofische gesprekken iets voor jou is?
Vraag een kosteloos kennismakingsgesprek aan. We onderzoeken samen of ik je met jouw vraag kan helpen en of deze werkwijze bij je past.


Foto

Er was nog geen drie kwartier voor nodig om mijn hele kaartenhuis aan gedachten, aannames en overtuigingen in te laten storten. Heel even voelde dat als heftig maar wat volgde was bevrijdend: er was weer ruimte om blanco en puur naar dingen (en mezelf) te kijken!  Petje af voor de wijze waarop Elke de juiste vragen wist te stellen waardoor de laagjes van mijn ui gepeld werden. Ze deed dat op een heldere, respectvolle en duidelijke wijze. 
Altijd weer fijn om mensen te ontmoeten die van hun passie hun werk hebben gemaakt en die handelen vanuit bevlogenheid!
​Sofie Maes – Jongerencoach


Filosofisch gesprek
De Denksmederij is vrije ruimte, een plek om zonder oordeel jouw eigen denken, oordelen, aannames te onderzoeken. Om van cirkeltjesdenken naar echt, vruchtbaar en constructief denken te komen, denken dat je verder helpt.
In een filosofisch gesprek word je door mij meedogenloos, maar met humor en compassie, bevraagd op je eigen ideeën, oordelen, aannames, vooronderstellingen. Je bekijkt je probleem van andere kanten dan je tot nu toe gedaan hebt. Ik help je als het ware met -zoals een bezoeker het ooit verwoordde- ‘ontwarren’.
Dit leidt tot verdieping en vergroot je zelfinzicht. Je ontdekt nieuwe perspectieven waardoor je nieuwe mogelijkheden ziet die je daarvoor niet zag.
​Je krijgt een nieuwe kijk op vastgeroeste denkpatronen. 


Foto

Elke  is een plezierig en prettig persoon die je helpt inzien dat antwoorden op vragen in jezelf verborgen liggen.
Daarbij heeft ze gevoel voor humor en biedt ze veel ruimte om je eigen gedachtekronkels helder te krijgen.
Judith Eiselin, schrijfster


Foto

Kom kosteloos kennismaken!
Tijdens een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek onderzoeken we samen of deze manier van werken bij je past.
Je kunt al je vragen stellen over de werkwijze, wat het je kan opleveren en je ervaart of er een klik is.

Mogelijkheden en locaties
Er zijn diverse opties voor jouw filosofisch consult:

  • Consulten zijn mogelijk via Skype
  • Op kantoor van De Denksmederij in Zwolle
  • Overige locaties in overleg

Tarief
De kosten van individuele sessies zijn als volgt opgebouwd:
Een losse sessie: 75,-
Een serie van 5 gesprekken: 357,-
Een serie van 10 gesprekken: 697,-

Bedragen in euro’s en exclusief 21% BTW. 

Vormen de kosten een probleem? Geef dat even aan tijdens het kennismakingsgesprek, geld moet geen obstakel voor je zijn om je denken te ontwikkelen.
Meestal valt er wel een mouw aan te passen! 

De ervaring leert dat meerdere sessies met een tussenpauze van twee tot drie weken het meest effectief zijn.
​De meeste mensen spreken 6 – 10 keer met mij af. 

  • Een gesprek duurt 50 minuten. 
  • Bij annulering binnen 48 uur van tevoren wordt 50% in rekening gebracht, bij annulering binnen 24 uur wordt de hele sessie berekend

Mogelijkheden voor vergoeding
– Vanuit een PGB-budget.
– Werkgevers zijn veelal bereid om de kosten van de gesprekken te vergoeden in het kader van coaching en ontwikkeling, preventie van en bij ziekteverzuim, etc. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheden.
– Passend binnen het budget van een reïntegratietraject.
– ZZP-ers kunnen de filosofische gesprekken vaak voor de belasting aftrekken als kosten.Foto

In een bijzonder filosofisch gesprek heeft Elke me middels haar vragen dieper laten nadenken over gedachtes die ik over een bepaald vraagstuk had. Waar ik met name vastliep in aannames en persoonlijke keuzes hielp zij mij hoe dit ook anders te zien. Met een nieuwe instelling sta ik nu anders ik het vraagstuk en brengt het inzicht rust en tevens verbreding in het hebben van keuzes in alle gedachtes. Bedankt!
Hanneke Geurts – trainer en ondernemer


Foto

Elke is een inspirerende vrouw die mij in een filosofisch gesprek op weg heeft geholpen licht te laten schijnen op moeilijke vragen die mij bezig houden. Door uitgedaagd te worden een zijsprong te nemen in mijn eigen gedachten, kon ik een andere zienswijze verkennen: een zienswijze die me meer zelfwaardering en acceptatie heeft gegeven en een andere kijk op verbindingsvraagstukken.
Dankjewel Elke! – Theo de Vries, ondernemer​