Filosoferen met jongeren
Train essentiële (gespreks-)vaardigheden

Zelfstandig nadenken en oordelen, een open en onderzoekende houding ontwikkelen, het kunnen voeren van een gesprek en respect hebben voor de opvattingen van een ander: het zijn allemaal vaardigheden die we nu en in de toekomst nodig hebben.
Die vaardigheden koop je niet in een pakketje bij de supermarkt. 
Die vaardigheden train je tijdens het filosoferen. 

Filosoferen betekent kritisch, creatief en zorgvuldig nadenken.
Door samen een onderzoek te doen naar een vraag, thema of begrip, train je belangrijke basisvaardigheden, wordt je taalvaardigheid vergroot en krijg je een beter begrip van de wereld om je heen én jouw gedachten over die wereld. 
Tijdens filosofische gesprekken gaan de jongeren met elkaar in dialoog over vragen en thema’s die voor hen van belang zijn. 

Moet je je vrienden altijd helpen?
Wanneer mag je liegen?

Moet je iets nuttigs doen met je leven?
Is het belangrijk om mooi te zijn?

Filosoferen met jongeren levert op dat:

  • Jongeren leren zelfstandig na te denken
  • Ze een open en onderzoekende houding ontwikkelen
  • Jongeren verschillen en overeenkomsten tussen hun eigen ideeën en die van anderen zien en daar respect voor hebben
  • Ze leren luisteren naar wat er werkelijk gezegd wordt, vragen stellen en argumenten geven
  • Hun taalvaardigheid wordt vergroot en aangescherpt

Filosoferen geeft jongeren een vrij gevoel: er zijn immers geen foute antwoorden en iedereen kan het. 
Dat stimuleert het durven spreken in een groep en het zelfvertrouwen. 

Door middel van inspirerende, praktische opdrachten gaan de leerlingen met elkaar in dialoog.
We gebruiken verhalen, gesprekskaartjes, kunstwerken en onze eigen vragen en verhalen als startpunt om te filosoferen.
Desgewenst kan de filosofie-sessie worden afgerond met een creatieve workshop. 

Duur: 
minimaal 1,5 uur, exacte tijd in overleg. 

Nodig: 
Een lokaal en de stoelen in een kring.

Aantal leerlingen:
6-12 per groepje, afhankelijk van ervaring.
Klassen kunnen worden opgesplitst zodat iedereen aan de beurt komt. 

Kosten:
Filosoferen 1-1,5 uur: €150,-  Let op: tot 1 april 2017 –> 30% korting!
Dezelfde dag en locatie, ieder volgend uur: €95,-
Exclusief reiskosten: €0,25 per kilometer​