Drama en filosofie vakoverstijgend
Leer hoe drama/filosofie je les geschiedenis/aardrijkskunde/engels etc kan verdiepen en aanvullen

Drama of filosofie als verdieper en leerversneller; hoe werkt dat?
Je kunt natuurlijk gewoon een les geschiedenis over de Tweede Wereldoorlog geven. Je leest een boek, kijkt een stukje film, praat erover met de klas en de leerlingen maken opdrachten. Maar wat zou er gebeuren als je in korte drama-opdrachten van 5-10 minuten de lesstof op een andere manier kan aanbieden? Of als je een leuke filosofie-opdracht kunt verzinnen rond het thema waar je mee bezig bent?
​En hoe moet je dat dan doen?

Drama/filosofie vakoverstijgend inzetten levert op dat:

  • kinderen meer plezier hebben in de les
  • de lesstof in de hersenen beter wordt verwerkt
  • de lesstof beter blijft hangen
  • de leerling persoonlijk betrokken raakt bij het onderwerp
  • de leerling zichzelf kan uitdrukken en een mening kan vormen

In deze training krijg je inzicht in hoe je je les geschiedenis, aardrijkskunde, biologie of Engels kunt verdiepen met drama en filosofie. 
We behandelen verschillende werkvormen en praktische opdrachten die je eigenlijk altijd kunt inzetten in je lessen, en we werken samen een aantal ideeën uit.

​Het exacte programma stemmen we altijd onderling af en hangt af van jullie wensen en behoeftes.